Print this page

AktualityChcete dopriať v roku 2016 Vašim blízkym  nevšedný zážitok?

Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o. (ZZBD-HN, n.o.) začiatkom decembra minulého roka bilancovalo výsledky od začiatku roka a o.i.:

1./ Rozhodlo:

- O zmene miesta v objednávaní prehliadok – vstupov do Hornonitrianskeho banského skanzenu (HBS-BC) z TIK BOJNICE na TIK PRIEVIDZA.

- ZZBD-HN, n.o. upozorňuje klientov, ktorí majú záujem o vstup – prehliadku HBS-BC,
že od 01.01.2016 si budú môcť rezervovať vstup– prehliadku
v  Turisticko-informačnej kancelárii mesta Prievidze, n. o.
v Po – Pi: 9:00 - 17:00 h (So - Ne: zatvorené):

osobne: Nám. slobody  4, 97101 Prievidza,
telefonicky na t.č.: +42146 16 186 alebo +42146 542 39 92
e-mail: tik@prievidza.sk

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Každý vstup je potrebné vopred dohodnúť minimálne deň vopred.
Bližšie informácie o podmienkach vstupu nájdete v menu SKANZEN Prevádzkový poriadok HBS-BC.


- O novinke pre priaznivcov HBS-BC, ktorí chcú pre svojich blízkych zabezpečiť vstup do banského skanzenu vo forme „Darčekových poukazov“ – (DP) s platnosťou pre rok 2016. Tieto DP si môžu zaobstarať prostredníctvom CK JUKO Nám. slobody  4, 97101 Prievidza, e-mail: jukock@jukock.sk.  

2./ Konštatovalo:

- Upevnenie pozície Hornonitrianskeho banského skanzenu (HBS-BC) na trhu s cestovným ruchom v regióne horná Nitra. Dôkazom tejto skutočnosti je zvýšený záujem o prehliadky  HBS-BC na jednej strane a prejav všeobecnej spokojnosti návštevníkov – klientov so službami a s prezentáciou banského skanzenu na strane druhej.

- Návštevníci svoju spokojnosť prezentovali bezprostredne po prehliadke, buď priamo sprievodcom, alebo zápisom do KRONIKY. V ostatnom roku prevádzky svoje dojmy, zážitky a poďakovanie čoraz častejšie posielajú elektronickou poštou. Vzorku prinášame na samostatnej strane.

Za prejavy uznania v roku 2015 ďakujeme všetkým návštevníkom a priaznivcom Hornonitrianskeho banského skanzenu. Tieto prejavy si veľmi vážime a budú nám v nasledujúcom roku zdrojom inšpirácie pre ďalší rozvoj prevádzky skanzenu v prospech našich klientov. 
V roku 2016 Vám za združenie veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov želajú

Ing. Zdenka Balážová – predsedníčka správnej rady
Vladimír Považan – riaditeľ združenia