Vytlačiť tútor stranu

Aktuality


Vážení priaznivci Hornonitrianskeho banského skanzenu baňa Cigeľ!

Záver roku vždy končí bilancovaním dosiahnutých výsledkov, ale tiež analýzou negatívnych vplyvov na ceste k ich dosiahnutiu. Pri tomto bilancovaní nemôžeme nespomenúť vás – priaznivcov tohto jedinečného produktu. V prvom rade sa mi preto patrí poďakovať všetkým tým, ktorí v roku 2016 banský skanzen navštívili a prispeli tak k návštevnosti, ktorá prekročila pre nás magické číslo 3 a pol tisíc. Toto všetko sme spolu s vami dokázali pri plnej banskej prevádzke najmladšej uhoľnej bane na hornej Nitre, bane Cigeľ. Zároveň sa ospravedlňujeme tým, ktorým sme nedokázali našou prezentáciou splniť očakávania.

Nachádzame sa na prahu nového roku – 2017. Budeme veľmi radi, ak pri želaniach, ktoré si v tomto roku budete priať, bude aj návšteva hornej Nitry a konkrétne nášho Hornonitrianskeho banského skanzenu baňa Cigeľ. Garantujeme vám, že ste všetci vítaní a že všetkým sa budú venovať profesionálni sprievodcovia, ktorým donedávna banícka práca bola láskou, hrdosťou, ale v neposlednom rade aj obživou. Len oni vám môžu nefalšovane priblížiť jej namáhavosť, náročnosť spojenú s nástrahami prírody, ktoré ich viedli k pokore, k rešpektovaniu prírodných javov a k spolupatričnosti k baníckemu stavu.

Na stretnutie s vami v banskom skanzene v roku 2017 sa tešia pracovníci Združenia na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.

S baníckym pozdravom ZDAR BOH!
Vladimír Považan