Print this page

Desať rokov prevádzky – budovania a premien HBS-BC


P o z v á n k a

Milí priaznivci, návštevníci tohto jedinečného produktu cestovného ruchu na HN, ale aj všetci tí, ktorí ste len náhodou otvorili našu stránku !

Rok 2013 bol rokom, kedy si naše Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o., pripomenulo 10 rokov od vzniku a uvedenia na trh s cestovným ruchom Hornonitriansky banský skanzen, produkt, ktorého prvoradým cieľom je zachovanie baníckych tradícií na hornej Nitre ako aj ich prezentácia širokej verejnosti. Produkt v autentickom prostredí, ktorý prezentuje banícku minulosť, prítomnosť a je základom a nádejou pre budúcnosť, vznikol z myšlienky, ktorú sa nadšencom za maximálnej podpory HBP, a.s. podarilo zrealizovať v bani s trvalou banskou prevádzkou.

Rok 2013 sa však neniesol v znamení osláv, ale v atmosfére jeho čiastočnej revitalizácie v prospech skvalitnenia, zlepšenia a inovácie banských priestorov tvoriacich jednotlivé expozície a niektorých exponátov. Aj keď cieľom tohto produktu je čo najhodnovernejšie ukázať návštevníkovi pravú tvár podzemia v ktorom baníci trávia každú pracovnú zmenu, bola revitalizácia nutná už len preto, aby sme opäť umožnili návštevníkovi bezprostredný kontakt s maximálnou časťou expozície. Veď desať rokov trvajúca nepretržitá prevádzka v erozívnom banskom prostredí sa podpísala aj na priestory a vybavenie tohto produktu CR.

Po desiatich rokoch prevádzky môžeme smelo konštatovať, že krok ktorý smeroval k vytvoreniu banského skanzenu a jeho uvedenia do trvalej prevádzky bol správny a opodstatnený, o čom svedčí každým rokom sa zvyšujúca návštevnosť, ale najmä pozitívne reakcie tých, ktorí skanzen osobne navštívili a zažili v ňom neopakovateľnú každodennú cestu baníka.
Vedenie združenia je presvedčené, že tieto kroky spríjemnia klientom prehliadkovú trasu podzemia a umocnia ich zážitky nielen v roku 2014 a ďalších rokoch jeho prevádzky.

Prijmite preto aj Vy naše pozvanie na nevšednú cestu za poznaním, zážitkom, dobrodružstvom v dobrej aj keď drsnej atmosfére podzemia, ale o to lepšej nálade, ktorú spolu s Vami pri každom vstupe určite vytvoria naši sprievodcovia.

Hornonitriansky banský skanzen je otvorený pre Vás celoročne každý deň v týždni okrem pondelka dopoludnia o 10.00 a popoludní 14.00 hod.
Nezabudnite sa prosím vopred objednať na kontaktných miestach.

Vladimír Považan, riaditeľ združenia