Print this page

Mapa a smerové tabule

Mapa regiónu s vyznačením polohy skanzenu
Google mapa

Mapa regiónu

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV:

Vzhľadom na sťažnosti od návštevníkov Hornonitrianskeho banského skanzenu – baňa Cigeľ (HBS-BC ) na neprehľadné, alebo mätúce označenie v obci Sebedražie sme sa rozhodli nafotiť túto križovatku a tak zabrániť zbytočne najazdeným kilometrom do obce Cigeľ a v mnohých prípadoch i zmeškaniu začiatku vstupu do HBS-BC.
Naše označenie smeru jazdy do HBS-BC (hnedá informačná značka prvá pod modrou cestnou smerovou tabuľou určujúcou smer po hlavnej ceste do obce Cigeľ) vzhľadom na následnú značku určujúcu tvar križovatky je správne. Určuje opustenie hlavnej cesty a pokračovanie v priamom smere po vedľajšej ceste. Usmernenie platí až po najbližšiu informačnú značku. Tabuľa „vodného svetu“ určuje odbočenie doľava, ktoré odporuje značke určujúcej tvar križovatky, ale tiež ju vodič chápe ako odbočenie z hlavnej cesty. Práve táto značka uvádza vodičov do omylu a pokračujú nesprávne po hlavnej ceste do obce Cigeľ a nie na baňu Cigeľ.