Print this page

Prevádzkový poriadok

Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o. (ZZBD-HN, n.o.)
so sídlom v HBP, a.s.,časť Baňa Cigeľ, 972 05 Sebedražie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Hornonitrianskeho banského skanzenu
(Platný od 01.01.2013)

MIESTO KONANIA: Baňa Cigeľ (Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.)

Fáranie do hnedouhoľnej bane po každodennej ceste baníka je celoročným produktom cestovného ruchu na hornej Nitre. „Putovanie" (fáranie) po každodennej ceste baníka je prehliadka časti povrchových ale hlavne banských priestorov vyčlenených pre turistov. Priestory sú výnimočné tým, že sa nachádzajú v dobývacom priestore časti banského závodu, v ktorom sa vykonáva ťažba hnedého uhlia. Všetky priestory tvoriace súčasť prehliadkovej trasy sú autentické.
 


Bansko-technické parametre
Prevádzková lokalita: 2. ťažobný úsek bane Cigeľ
Úložné pomery: západná časť handlovského uhoľného ložiska
Nadmorská výška počvy uhoľného sloja: 430,0 mnm
Nadmorská výška sprístupnených chodieb: 392,0 mnm
Dĺžka sprístupnených chodieb v 2.ťažobnom úseku: 566 m
Dĺžka dopravnej trasy vláčikom: 2 312 m


CENNÍK VSTUPNÉHO A SLUŽIEB


CENA VSTUPNÉHO ZA JEDNU PREHLIADKU SA UPLATŇUJE V ZMYSLE PLATNÉHO CENNÍKA.

ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ JE ROZDELENÉ PODĽA KATEGÓRII NA:
-  dospelí
-  študenti stredných a vysokých škôl, seniori – (vek od 62 rokov)
-  deti (a žiaci základných škôl) do 15 rokov (len v sprievode s dospelou osobou)

Zaradenie do kategórie je možné, po predložení dokladu preukazujúceho uplatnenie nároku.

CENA ZAHŔŇA:
-  odborného sprievodcu so znalosťou banských pomerov,
-  dopravu vláčikom
-  a výstroj návštevníkov (plášť, prilba, sebazáchranný prístroj a evidenčné známky).

Kolektívom žiakov, študentov a seniorov (podľa počtu) je možné poskytnúť zľavu v zmysle platného cenníka.
Vstup zdarma si môže uplatniť pedagogický dozor detí, žiakov a študentov od počtu 20 osôb.

Pri menšom počte osôb ako šesť je možný vstup za jednotný poplatok za skupinu, pritom nezávisí od počtu osôb v skupine (1 až 5 ).POPLATKY:
- poplatok za tlmočenie (službu je potrebné dojednať vopred)
- poplatok za fotoaparát
- poplatok za videokameru


TERMÍN PREHLIADOK utorok - nedeľa (pondelok voľný deň)
ČAS PREHLIADOK dopoludnia o 10:00, popoludní o 14:00
DĹŽKA PREHLIADKY max. 2 hod 30 min.
POČET ÚČASTNÍKOV min. 6 osôb, max. 50 osôb


UPOZORNENIE!
- potrebné športové obutie a oblečenie ,
- vstup je možný len s dieťaťom starším ako 3 roky,
- v prípade závažných prevádzkových problémov sa termín príp. čas prehliadky, predĺži,  presunie  alebo sa prehliadka celkom zruší,
- na prehliadku možno nastúpiť len po absolvovaní vstupnej inštruktáže,
- v priebehu prehliadky je nevyhnutné dodržiavať zásady oznámené v inštruktáži a pokyny sprievodcov,
- v prípade zrušenia začatej prehliadky z dôvodu závažných prevádzkových príčin má návštevník nárok na vrátenie vstupného.

DOPRAVA:
- individuálna - po trase vyznačenej informačnými tabuľami „ Banský skanzen " z hlavnej cesty E572 (50) medzi mestami Prievidza a Nováky z obidvoch smerov. Trasa pokračuje cez obec Sebedražie na baňu Cigeľ.


REZERVÁCIA A PREDAJ VSTUPENIEK


Prevádzka HBS-BC je zriadená v dobývacom priestore bane Cigeľ, v ktorom sa aj v súčasnosti vykonáva ťažba hnedého uhlia. Z uvedeného dôvodu sú pevne stanovené časy prehliadok a na každý vstup je potrebná rezervácia minimálne deň vopred.

Prehliadky sa možno zúčastniť aj bez rezervácie, ale len v prípade, že sa prehliadka koná a je ešte voľné miesto.
Prednosť majú vopred ohlásené návštevy.

Rezervácia:

Turisticko-informačná kancelária Bojnice

Hurbanovo námestie
972 01 Bojnice
č.t.: 046/543 03 03
mobil: +421 915 877359
e-mail: tik.bojnice@stonline.sk

Predaj vstupeniek:

Hornonitriansky banský skanzen (HBS - BC) Baňa Cigeľ
mobil: +421 903 042525
e-mail: banskyskanzen@hbp.sk


Schválené správnou radou ZZBD-HN, n.o. november 2012