Vytlačiť tútor stranu

Rezervácia a predaj vstupeniek


REZERVÁCIA


Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o. 

osobne:

TIK, Prievidza,
Nám. slobody  4,
97101 Prievidza,
v Po – Pi: 9:00 - 17:00 h

telefonicky
:
+42146 16 186
+42146 542 39 92

e-mail: tik@prievidza.sk
PREDAJ VSTUPENIEK

Hornonitriansky banský skanzen (HBS - BC) Baňa Cigeľ

mobil: +421 905 522 704

e-mail: banskyskanzen@hbp.sk


Prevádzka HBS-BC je zriadená v dobývacom priestore bane Cigeľ,
v ktorom sa aj v súčasnosti vykonáva ťažba hnedého uhlia.
Z uvedeného dôvodu sú pevne stanovené časy prehliadok, 
na každý vstup je potrebná rezervácia minimálne deň vopred !!!


Prehliadky sa možno zúčastniť aj bez rezervácie, ale len v prípade, že sa prehliadka koná a je ešte voľné miesto.

Prednosť majú vopred ohlásené návštevy !