Print this page

Správna rada

Správna rada

Správna rada

Združenia na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.
Ing. Zdenka Balážová predseda správnej rady
JUDr. Tibor Schwartz člen správnej rady
JUDr. Milan Minárik člen správnej rady
Bc. Renata Cagáňová revízor
p. Vladimír Považan riaditeľ združenia