Vytlačiť tútor stranu

Správna rada

Zľava doprava: Ing. Karsten Ivan, Bc. Renata Cagáňová, p. Vladimír Považan, Ing. Zdenka Balážová, JUDr. Milan Minárik

Správna rada

Združenia na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.
Ing. Zdenka Balážová predseda správnej rady
Ing. Karsten Ivan člen správnej rady
JUDr. Milan Minárik člen správnej rady
Bc. Renata Cagáňová revízor
p. Vladimír Považan riaditeľ združenia do 30.9.2017
Ing. Michal Oršula riaditeľ združenia