Print this page

Cenník vstupeniek


C E N N Í K pre rok 2017
HORNONITRIANSKY BANSKÝ SKANZEN
BAŇA CIGEĽ

Cenník vstupného do skanzenu
DOSPELÁ OSOBA 8,80 €
DETI (a žiaci základných škôl) od 6 do 15 rokov 5,30 €
ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl 6,20 €
SENIORI –  (vek od 62 rokov) 6,20 €


VSTUPNÉ ZAHŔŇA:
- odborného sprievodcu so znalosťou banských pomerov,
- dopravu vláčikom,
- výstroj návštevníkov (plášť, prilba, sebazáchranný prístroj a evidenčné známky).


Zaradenie do kategórie je možné po predložení dokladu preukazujúceho uplatnenie nároku.
Kolektívom žiakov, študentov a seniorov (podľa počtu) je možné poskytnúť zľavu v zmysle platného cenníka. 
Vstup zdarma si môže uplatniť pedagogický dozor detí, žiakov a študentov od počtu 20 osôb.
Pri menšom počte návštevníkov ako stanovuje „Prevádzkový poriadok“ (6 osôb), je vstup do skanzenu možný za vstupné 44,00 €.

ZĽAVY PRE KOLEKTÍVY
(počet osôb) zákl. sadzba 21- 30 31 - 40 41 - 50
uplatnenie zľavy v percentách podľa počtu (€) 5% 10% 15%
deti a žiaci ZŠ 5,30 € 5,00 4,80 4,50
študenti stredných a vysokých škôl 6,20 5,90 5,60 5,30
SENIORI –  (vek od 62 rokov) 6,20 5,90 5,60 5,30

POPLATKY:
Skupine zahraničných turistov môže byť zabezpečený tlmočník v požadovanom jazyku (NJ, AJ).
POPLATOK ZA TLMOČNÍKA: 26,00 € na 1 vstup a 1 tlmočníka
POPLATOK ZA FOTOAPARÁT: 2,00 €,
POPLATOK ZA VIDEOKAMERU: 3,00

POČET OSÔB A PODMIENKY PRE VSTUP ZDARMA
Počet vstupov zdarma pre skupinu s počtom osôb: 21 - 30 31 - 40 41 - 50
pedagogický dozor detí a žiakov ZŠ 1 2 3
pedagogický dozor študentov stredných škôl 1 2 2
vedúci skupiny seniorov 1 1 1
vedúci zájazdu 1 1 1
tlmočník v skupine zahraničných turistov 1 2 2
osoba so súhlasom správcu HBS-BC neobmedzený


Schválené správnou radou ZZBD-HN, n.o. december 2016