Print this page

KONTAKT

Informácie a rezervácia vstupeniek do Hornonitrianskeho banského skanzenu:

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.
Nám. slobody 4 , 97101 Prievidza
Tel: +42146 16 186, +42146 542 39 92  
tik@prievidza.sk

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Každý vstup je potrebné vopred dohodnúť na kontaktných linkách minimálne deň vopred.
Bližšie informácie o podmienkach vstupu nájdete v menu SKANZEN - Prevádzkový poriadok.

ZZBD-HN, n.o.
prevádzkovateľ Hornonitrianskeho banského skanzenu – baňa Cigeľ 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
Vladimír P o v a ž a n, riaditeľ združenia

HBP, a.s., časť baňa Cigeľ,                                                                     mobil: +421 903 042525
972 05 Sebedražie                                                                       e-mail: banskyskanzen@hbp.sk

Zaver_prehliadky