Print this page

KONTAKT

Informácie a rezervácia vstupeniek do Hornonitrianskeho banského skanzenu:

Turisticko-informačná kancelária Bojnice
Hurbanovo námestie 47                                                 Tel.: 046/543 03 03
972 01 Bojnice                                              e-mail: tik.bojnice@stonline.sk

ZZBD-HN, n.o.
prevádzkovateľ Hornonitrianskeho banského skanzenu – baňa Cigeľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Vladimír P o v a ž a n, riaditeľ združenia

časť baňa Cigeľ,                                                     mobil: +421 903 042525
972 05 Sebedražie                                         e-mail: banskyskanzen@hbp.sk