Cenník vstupeniek


Cenník vstupeniek podzemie
DOSPELÁ OSOBA                   10,00 €
DETI (a žiaci základných škôl) od 6 do 15 rokov 6,00 €
ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl 7,00 €
SENIORI –  (vek od 62 rokov, ZŤP) 7,00 €

Cenník povrchovej prehliadky je v AKTUALITÁCH.

 VSTUPNÉ ZAHŔŇA:
- odborného sprievodcu so znalosťou banských pomerov,
- dopravu vláčikom,
- výstroj návštevníkov (plášť, prilba, sebazáchranný prístroj a evidenčné známky).


Zaradenie do kategórie je možné po predložení dokladu preukazujúceho uplatnenie nároku.
Kolektívom žiakov, študentov, seniorov a ZŤP (podľa počtu) je možné poskytnúť zľavu v zmysle platného cenníka.
Vstup zdarma si môže uplatniť pedagogický dozor detí, žiakov a študentov od počtu 20 osôb.
Pri menšom počte návštevníkov ako stanovuje „Prevádzkový poriadok“ (6 osôb), je vstup do skanzenu možný za vstupné 50,00 €. Tento mimoriadny vstup je možné aj časovo podľa možnosti prispôsobiť.

Zľavy pre kolektívy
(počet osôb) zákl. sadzba 21- 30 31 - 40 41 - 50
deti a žiaci ZŠ 6,00 € 5,80 5,50 5,00
študenti stredných a vysokých škôl 7,00 6,80 6,50 6,00
SENIORI, ZŤP –  (vek od 62 rokov) 7,00 6,80 6,50 6,00

POPLATKY:
Skupine zahraničných turistov môže byť zabezpečený tlmočník v požadovanom jazyku (NJ, AJ, FJ).

POPLATOK ZA TLMOČNÍKA: 28,00 € na 1 vstup a 1 tlmočníka
POPLATOK ZA FOTOAPARÁT, príp. VIDEOKAMERU: 2,00

Počet osôb a podmienky pre vstup zdarma
Počet vstupov zdarma pre skupinu s počtom osôb: 21 - 30 31 - 40 41 - 50
pedagogický dozor detí a žiakov ZŠ 1 2 3
pedagogický dozor študentov stredných škôl 1 2 2
vedúci skupiny seniorov alebo skupiny ZŤP 1 1 1
vedúci zájazdu 1 1 1