Cenník vstupeniek


Cenník vstupeniek podzemie
DOSPELÁ OSOBA                   14,00 €
DETI (a žiaci základných škôl) od 6 do 15 rokov 7,00 €
ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl 8,00 €
SENIORI –  (vek od 62 rokov, ZŤP) 8,00 €

 

 VSTUPNÉ ZAHŔŇA:
- odborného sprievodcu so znalosťou banských pomerov,
- dopravu vláčikom,
- výstroj návštevníkov (plášť, prilba, osobné svietidlo).


Zaradenie do kategórie je možné po predložení dokladu preukazujúceho uplatnenie nároku.
Kolektívom žiakov, študentov, seniorov a ZŤP (podľa počtu) je možné poskytnúť zľavu v zmysle platného cenníka.
Vstup zdarma si môže uplatniť pedagogický dozor detí, žiakov a študentov od počtu 21 osôb.
Pri menšom počte návštevníkov ako stanovuje „Prevádzkový poriadok“ (8 osôb), je vstup do skanzenu možný za vstupné 100,00 €. Tento mimoriadny vstup je možné aj časovo podľa možnosti prispôsobiť.

Zľavy pre kolektívy
(počet osôb) zákl. sadzba 21- 30 31 - 40 41 - 50
deti a žiaci ZŠ 7,00 € 6,50 6,00 5,50
študenti stredných a vysokých škôl 8,00 7,50 7,00 6,50
SENIORI, ZŤP –  (vek od 62 rokov) 8,00 7,50 7,00 6,50

POPLATKY:

POPLATOK ZA FOTOAPARÁT, príp. VIDEOKAMERU: - 

Počet osôb a podmienky pre vstup zdarma
Počet vstupov zdarma pre skupinu s počtom osôb: 21 - 30 31 - 40 41 - 50
pedagogický dozor detí a žiakov ZŠ 1 2 3
pedagogický dozor študentov stredných škôl 1 1 1
vedúci skupiny seniorov alebo skupiny ZŤP 1 1 1
vedúci zájazdu 1 1 1