Aktuality

Banský skanzen je z technických príčin

 

prevádzkovaný

 

v núdzovom režime. Skupiny nad 15 osôb nás

 

kontaktujte

 

na 0905 522 704, 0905 386 851, príp. na e-mail

 

banskyskanzen@hbp.sk

 

   

 

                              IMG_20140806_110938