Prevádzkovateľ


Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.

so sídlom Hornonitrianske bane Prievidza,a.s.,Baňa Nováky,o.z.,časť Baňa Cigeľ, 971 05 Sebedražie (ďalej ZZBD-HN, n.o.) je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva vyplývajúcich z tradícii uhoľného baníctva v regióne hornej Nitry, pričom sa zameriava najmä na prevádzkovanie Hornonitrianskeho banského skanzenu s odborným zameraním na históriu a súčasnosť uhoľného baníctva na území Slovenska, najmä v regióne hornej Nitry.

ZZBD-HN, n.o. je prevádzkovateľom HBS-BC odo dňa registrácie 13. septembra 2006.

Správna rada ZZBD-HN, n.o.
Ing. Zdenka Balážová - predseda
Ing. Karsten Ivan - člen
JUDr. Milan Minárik – člen

Riaditeľ ZZBD-HN, n.o.
Ing. Michal Oršula

Revízor ZZBD-HN, n.o.
Bc. Renata CagáňováŠtatút ZZBD-HN, n.o.

Rozhodnutie o registrácii ZZBD-HN, n.o.