Informácie pre návštevníkov

Aktuálne informácie o prehliadkach nájdete v časti AKTUALITY.

PODZEMIE

TERMÍN PREHLIADOK

pondelok - nedeľa

ČAS PREHLIADOK

prac. dni  9:3O

víkend  9:30

možnosť dohody

DĹŽKA PREHLIADKY

cca  2 hod 30 min.

POČET ÚČASTNÍKOV

min. 8 osôb, max. 50 osôb

 

 1. Na každý vstup je potrebná rezervácia minimálne deň vopred !!!

  Prehliadky sa možno zúčastniť aj bez rezervácie, ale len v prípade, že sa prehliadka koná a je ešte voľné miesto.

  Prednosť majú vopred ohlásené návštevy !
 2. DOPRAVA - individuálna - po trase vyznačenej informačnými tabuľami „ Banský skanzen " z hlavnej cesty E572 (50) medzi mestami Prievidza a Nováky z obidvoch smerov. Trasa pokračuje cez obec Sebedražie na baňu Cigeľ. 
 3. Do Hornonitrianskeho banského skanzenu je povolený vstup osobám starším ako 6 rokov a osobám mladším ako 15 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov (mimo sprievodcu alebo tlmočníka HBS). 
 4. Návštevníci musia posúdiť svoju spôsobilosť pre vstup do podzemia s ohľadom na svoj zdravotný a psychický stav, pri osobách mladších ako 15 rokov posúdenie vykoná zákonný zástupca.
 5. Do podzemia doporučujeme vstupovať vo vhodnom turistickom (športovom) oblečení a obuvi.
 6. Teplota v banskom skanzene (v podzemí) sa pohybuje v rozmedzí 14 – 15oC
 7. Súčasťou prehliadky je aj doprava banským vláčikom.
 8. Prevádzkovateľ vybaví každého návštevníka plášťom, ochrannou prilbou a osobným svietidlom (banskou lampou).