Informácie pre návštevníkovTERMÍN PREHLIADOK utorok - nedeľa (pondelok voľný deň)
ČAS PREHLIADOK dopoludnia o 10:00, popoludní o 14:00
DĹŽKA PREHLIADKY max. 2 hod 30 min.
POČET ÚČASTNÍKOV min. 6 osôb, max. 50 osôb

 

 1. Na každý vstup je potrebná rezervácia minimálne deň vopred !!!

  Prehliadky sa možno zúčastniť aj bez rezervácie, ale len v prípade, že sa prehliadka koná a je ešte voľné miesto.

  Prednosť majú vopred ohlásené návštevy !

 2. DOPRAVA - individuálna - po trase vyznačenej informačnými tabuľami „ Banský skanzen " z hlavnej cesty E572 (50) medzi mestami Prievidza a Nováky z obidvoch smerov. Trasa pokračuje cez obec Sebedražie na baňu Cigeľ.

 3. Do Hornonitrianskeho banského skanzenu je povolený vstup osobám starším ako 6 rokov a osobám mladším ako 15 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov (mimo sprievodcu alebo tlmočníka HBS).

 4. Návštevníci musia posúdiť svoju spôsobilosť pre vstup do podzemia s ohľadom na svoj zdravotný a psychický stav, pri osobách mladších ako 15 rokov posúdenie vykoná zákonný zástupca.

 5. Do podzemia doporučujeme vstupovať vo vhodnom turistickom (športovom) oblečení a obuvi.

 6. Teplota v banskom skanzene (v podzemí) sa pohybuje v rozmedzí 15 – 17oC

 7. Súčasťou prehliadky je aj doprava banským vláčikom.

 8. Prevádzkovateľ vybaví každého návštevníka plášťom, ochrannou prilbou, sebazáchranným prístrojom a osobným svietidlom (banskou lampou).