Informácie a rezervácia vstupeniek

Hornonitriansky banský skanzen (HBS - BC) Baňa Cigeľ

Ing. Michal Oršula 

mobil: +421 905 522 704 (+421 905 386 851) - denne

e-mail: banskyskanzen@hbp.sk
Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.

osobne:
TIK, Prievidza, Námestie slobody  4, 971 01 Prievidza

Pondelok – Piatok: 9:00 - 17:00 h

telefonicky
: +421 46 16 186, +421 46 542 39 92

e-mail: tik@prievidza.sk

Prevádzka HBS-BC je zriadená v dobývacom priestore bane Cigeľ, v ktorom končí banská činnosť.

Z uvedeného dôvodu sú pevne stanovené časy prehliadok. Čas vstupu je možné po dohode a podľa prevádzkových možností dohodnúť.
Na každý vstup je potrebná rezervácia minimálne deň vopred !!!

Prehliadky sa možno zúčastniť aj bez rezervácie, ale len v prípade, že sa prehliadka koná a je ešte voľné miesto.

Prednosť majú vopred ohlásené návštevy !